Darian Leader spreekt insprirerend over depressie en de pillen die veel te gemakkelijk worden voorgeschreven.

Zijn boek ‘Het nieuwe zwart’ gaat hierover.

Darian Leader over rouw, depressie en pillen

Beschrijving

Depressie is over vijftien jaar volksziekte nummer 1, voorspelt de World Health Organisation. De afgelopen tien jaar zou het aantal mensen dat aan depressie lijdt al verdubbeld zijn. De oplossing wordt in toenemende mate gezocht in medicatie. Maar volgens Darian Leader wordt depressiviteit door de moderne medici verkeerd geïnterpreteerd. Het nieuwe zwart toont aan dat rouw en melancholie de grondslag vormen van wat we nu depressiviteit noemen en dat wij onvoldoende begrijpen en aanvaarden dat deze gevoelens grote invloed hebben op ons innerlijk leven. Leader houdt een pleidooi vóór het doorleven van ongeluk en tégen het hedendaagse streven naar geluk. Door beter inzicht te verwerven in reacties op verlies kunnen wij ons bevrijden van het idee dat we lijden aan een ziekte en leren inzien dat zwaarmoedigheid een belangrijke functie vervult. Het nieuwe zwart is gebaseerd op Leaders ervaringen uit zijn psychoanalytische praktijk.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Geneeskundigen aan het begin van de 21ste eeuw volgen een onjuist spoor met hun medische aanpak van depressie en haar symptomen, aldus de auteur, een Britse psychoanalyticus die als schrijver bekend staat als iemand die moeilijke psychiatrische thema’s toegankelijk kan maken. Hij is auteur van onder meer ‘Waarom schrijven vrouwen meer brieven dan ze op de post doen?’ (1996). Hier laat hij zien dat rouw en melancholie in feite de basis vormen van wat tegenwoordig zo gemakkelijk ‘depressie’ wordt genoemd. Hij bepleit daarom dat hedendaagse mensen hun ongeluk gaan leren doorleven en stoppen met het simpelweg vermijden van nare gevoelens. Erkennen en doorleven van zwaarmoedigheid is volgens hem van grote waarde voor het persoonlijk leven. Hij verwijst ook naar de visies van Freud, Lacan en Klein. Fijngevoelige en bijzonder zinnige benadering van een bijzonder ‘lastig’, maar heel belangrijk levensthema. Mede gebaseerd op ervaringen uit onder meer zijn eigen beroepspraktijk. Met literatuurverwijzingen in eindnoten.

(NBD|Biblion recensie, F.M. Boon)

terug