Je bekijkt nu Checklist voor mentale gezondheid

Checklist voor mentale gezondheid

www.marjankemperman.nl

Vandaag kwam ik toevallig terecht op een lijstje met aanbevelingen van therapeuten om mentaal gezond te blijven. Nu de C-19 periode het afgelopen jaar de maatschappij behoorlijk op zijn kop heeft gezet, dacht ik, ik ga dit lijstje met jullie delen. Het zijn wellicht voor de hand liggende tips, maar het blijft goed om bij een stukje zelfreflectie even zo’n hulplijstje ernaast te leggen:

 1. Erkennen van je gevoelens:
  We hebben natuurlijk een voorkeur voor plezierige gevoelens en emoties, maar ook de onplezierige gevoelens horen gewoon bij het leven. Juist nu! Accepteer deze emoties en stop ze niet weg. Acceptatie van onplezierige emoties, maak het mogelijk ze op een gezonde wijze te ‘kanaliseren’. Dit kan op een directe manier (als de situatie het toelaat) of op een moment later door bijvoorbeeld een stevige wandeling of door je uit te leven op een boksbal.
 2. Ken je kwetsbaarheden:
  Op het moment dat je interne weerstand bij iets ervaart kan je ervoor kiezen om het uit de weg te gaan, maar je kunt ook een schep uit de schuur pakken en gaan graven. Wat zit er precies achter de ervaren weerstand? Is het angst voor een eerder opgedane vervelende ervaring? Waar komt deze angst vandaan? Van je weerstand kan je het meeste leren. Je kunt dan op zoek naar manieren om de weerstand op te lossen en hanteerbaarder te maken. Hierdoor ga je meer persoonlijke vrijheid ervaren.
 3. Ontwikkel talenten en interesses:
  Mensen die zich vervelen en zeggen ongelukkig te zijn, blijken ook vaak weinig interesses te hebben. Ontwikkel je talenten en interesses. Hiervoor is inspanning en discipline nodig. Als we het gevoel hebben vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen, draagt dit bij aan een gevoel van zelfwaardering. De omgeving reageert waarschijnlijk ook positief (is natuurlijk wel afhankelijk van de aard van je nieuwe hobby 😊!) en dat draagt ook weer bij tot een groter geluksgevoel.
 4. Raak betrokken bij anderen:
  Wij zijn kuddedieren. Gevoelens van eenzaamheid zijn vaak de basis van veel psychische problemen. Doe je best om deze gevoelens te voorkomen door actief contact te zoeken met anderen. Zowel geven als nemen zijn activiteiten! Vooral in tijden van mentale onbalans helpt het enorm om even met iemand te kunnen praten, zodat je weer een nieuw perspectief krijgt aangereikt. Andersom kan jij natuurlijk ook veel betekenen voor een ander.
 5. Weet wanneer je hulp moet zoeken:
  Er is een limiet aan zelfbegrip en zelfhulp. Soms heb je de zijspiegel van een ander nodig om je eigen blinde vlekken te zien. Sommige problemen of situaties zijn te complex om ze zelf op te lossen. (Tijl Uilenspiegel trok zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras, maar dat lukt ons niet )

Ga op tijd met iemand praten, een coach of een therapeut, soms ben je er na één of twee keer al uit. Het is de investering vaak meer dan waard.
Kortom: Vat je psychische beslommeringen op tijd bij de kraag en zoek hulp om mentaal gezond te blijven!

www.marjankemperman.nl