Welkom! Leven vanuit de kern, dat is het motto van Kemperman training & coaching.
De weg terug in jezelf vinden. Jij bent zelf de enige die weet wat jouw bestemming is. Als je gehoor geeft aan je verlangen, leef je in overeenstemming met wie je bent en verbindt je je keuzen met je waarden. Je (her-)ontdekt je eigen kompas.

Van overleven naar leven:
Leef je of ben je aan het overleven? 
Ieder van ons heeft ervaringen opgedaan die we liever niet opnieuw beleven. Hiervoor hebben we allerlei strategieën bedacht om hier voortaan niet meer in terecht te komen. Als je het verhaal van jouw leven in zijn geheel helder kunt waarnemen kan je jezelf opnieuw bewust worden van deze overlevingsmechanismen. Deze vaak onbewuste overlevingsmechanismen kosten ons veel energie en houden ons af van ons eigen pad. Als je ze bewust wordt dan krijg je de keuze om het voortaan anders te gaan doen.

Hierdoor ont-wikkel je. Je wikkelt oude, belemmerende lagen af en krijgt meer energie, vuur en levensvreugde terug.

Alles mag er zijn. Door meer zelfacceptatie en zelfinzicht ga je vrede ervaren in jezelf en je gaat meer in je kracht staan. Als je vrede met jezelf en je omgeving ervaart ga je het pad bewandelen van vervulling. Je ervaart de tijd op een andere manier. Je geest dwaalt niet langer af naar het verleden of de toekomst en naar wat je allemaal nog wilt, maar je leeft aandachtiger in het hier en nu.

Coaching

Als coach (en trainer) creëer ik een veilige omgeving waarin jij gehoord en gezien wordt en waarin je volledig jezelf kunt zijn. Jij draagt alle antwoorden op jouw vragen in jezelf. Door een stuk op jouw pad mee te mogen lopen schijn ik met mijn zaklamp op aspecten van jou die in het donker stonden. Ze waren er altijd al, maar nu wordt je ze bewust. Hierdoor ga je meer heelheid en vrijheid ervaren. 
 
Door middel van oefeningen, humor, metaforen, modellen en situationeel relevante theorie krijg je de ruimte om je eigen authenticiteit te gaan herkennen en hier vorm aan te geven in je dagelijkse leven. 

Trainingen

Een aantal mensen is pas een groep. wanneer ze resoneren met elkaar en zodra men elkaar durft te vertrouwen. De belangrijkste graadmeter voor de intimiteit binnen een groep is het oprechte spreken. In hoeverre houden groepsleden ‘de schone schijn’ op en in hoeverre vertrouwt men elkaar genoeg om dat vlies van schijn te doorprikken? 

Groepstrainingen zijn bevorderend voor zowel de onderlinge samenhang als het (groeps-)bewustzijn. Men krijgt meer kennis van allerlei onderwerpen die te maken hebben met groepsprocessen én de groepsleden ervaren deze kennis met elkaar tijdens oefeningen. Hierdoor leert men elkaar onderling op een dieper niveau kennen, waarderen en vertrouwen. 

Recente Berichten.

Insights Discovery

Insights Discovery is een doorontwikkelde methode om de psychologische voorkeuren van mensen zichtbaar te maken. Het is gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse Psycholoog Carl Gustav Jung. Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten en kwaliteiten. Met dit krachtige instrument kan je op een eenvoudige manier iemands psychologische voorkeuren inzichtelijk maken. Iedere deelnemer ontvangt vanuit een online vragenlijst een persoonlijk uitgebreid Insights Discovery rapport. 

Ik heb veel baat van de sessies gehad. Voornamelijk heb ik veel meer rust gekregen en minder stress in mijn dagelijkse bezigheden. Ook heb ik geleerd om de dingen die mij dwars zitten te relativeren. Dit is voornamelijk te danken aan een stukje planning en inhoudelijke sessie over mijn kijk op bepaalde zaken.

S.J.

Student

1) Dat ik het belangrijkste ben en dat ik hier zelf invulling aan moet geven. Met de invulling heb je me goed geholpen wat betreft verband tussen privé en werk. Dit heeft mij inzicht gegeven om meer emotie te delen op mijn werk of daarbuiten wat ten goede komt aan de wederzijdse relatie. Maar nog belangrijker, ik voel me er beter onder.
2) De juiste focus te leggen wat ik belangrijk vind. Hierdoor ben ik andere prioriteiten gaan stellen. De coaching hoe dit ‘gesprek’ kan aan te pakken met mijn omgeving hebben mij enorm gesteund en geholpen.

R.D.

Project Controller

Ik heb met Marjan gesproken over een gebeurtenis op het werk en mijn reactie daarop. Al snel gingen we door naar de kern en waarom ik reageerde, zoals ik dat deed. Aan de hand van theorie, maar ook haar eigen ervaringen, werd ik bewust van enkele patronen. Dat Marjan vanuit haar eigen ervaring kon spreken, was voor mij juist erg waardevol. Ik voelde een stukje erkenning en begrip, die ik van mijn omgeving niet kan krijgen.

B.K.

Project Controller

Ik kan me beter beheersen in moeilijke gesprekken en heb houvast aan de geleerde gesprekstechnieken. Daarnaast ben ik me meer bewust van wie ik ben en de keuzes die ik maak. Ik ben meer met mijn “mens-zijn” in contact gekomen en daardoor is mijn kwaliteit van leven erop vooruit gegaan. Ook ben ik me meer bewust wat mijn communicatie met anderen doet. Voel en gedraag ik me liever en attenter en word daarvan zelf gelukkiger en blijer. de sessies hebben ervoor gezorgd dat ik net geen burn-out heb gekregen. Ik ga nu heel anders met stress om en kan mijzelf veel beter ontspannen, daardoor ervaar ik meer dagelijks plezier in mijn leven

N.H.

Project Controller

Ik heb de coaching vaardigheden als zeer effectief ervaren. Dit komt ook doordat ik soms bepaalde opdrachten meekreeg . Door elke dag bewust hiermee bezig te zijn neemt de effectiviteit van de coaching toe.

J.M.

Jr. Controller

Marjan heeft eerst goed geluisterd, maar ook gelijk doorgevraagd. Doordat ik mezelf als doel had gesteld me open te stellen, kon ik ook eerlijk antwoord geven en kwamen we snel tot de kern. Dan helpt het als je een coach hebt die naast eigen ervaring, ook deze in bepaalde kaders kan stellen. De tekeningen die Marjan heeft gemaakt, heb ik nog en herinneren mij aan wat ze verteld of uitgelegd heeft. Ik voelde me veilig om mijn verhaal te kunnen doen.

P.G.

Finance Manager

Marjan heeft mij geholpen met mijn functie bij de GGZ. Ik liep daar vast en kon niet goed omgaan met de regels en procedures daar.
Nu zie ik het allemaal wat anders, waardoor ik weer doorkan.

E.H.

Psychologe

Ik heb veel aan de sessies gehad. Ik dacht dat ik gek was met allemaal etiketten, die er op mij geplakt waren in mijn leven. Marjan heeft me laten zien dat dat niets met mijzelf te maken heeft. Nu heb ik meer zelfwaarde.

T. van B.

Influencer

Ik heb behoorlijk wat sessies gehad bij Marjan. Ik denk ook dat ze een harde dobber aan mij had. Toch is het goed gekomen. Ik heb een andere baan. Beter naar mijn zin en ik mediteer zelfs!

L.D.

Influencer

Toen ik binnenkwam, was ik totaal overstressed. Ik kon niet meer functioneren Dat is nu wel heel anders! Ik ben relaxed. Richt me op heel andere dingen en geniet me suf.

A.J.

Student

Toen ik binnenkwam, was ik totaal overstressed. Ik kon niet meer functioneren Dat is nu wel heel anders! Ik ben relaxed. Richt me op heel andere dingen en geniet me suf.

R.V.

Student

Contact