LOGO

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Marjan Kemperman, handelend onder ter ‘Kemperman training & coaching’. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Kemperman training & coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voort vloeit uit het gebruik van deze informatie.

Kemperman training & coaching staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Kemperman training & coaching aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Kemperman training & coaching sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Kemperman training & coaching is niet verantwoordelijk voor de informatie welke op gehyperlinked websites weergegeven wordt. De informatie van deze site mag worden gebruikt voor andere sites mits er een degelijke bronvermelding en een link naar http://www.marjankemperman.nl duidelijk zichtbaar bij het artikel vermeld wordt. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Op de website vanKemperman training & coaching en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.