Trainingen

Insight Discovery

Geeft snel inzicht in gedragsvoorkeuren

Insights Discovery is een toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk Insights Discovery profiel mensen meer inzicht geeft in eigen gedrag en dat van anderen. Het is een effectieve trainingsvorm, waardoor een sterke basis voor effectieve samenwerking gelegd kan worden. 

 • Ieder krijgt een persoonlijk rapport
 • Teamwiel geeft inzicht in het team
 • Praktische en actieve trainingsvormen
 • Kan worden gecombineerd met iedere trainingswens

Belbin

Teamrolmodel

Het teamrolmodel van Belbin is een sociaal-psychologisch model voor coachen, trainen en adviseren van individuen, teams en organisaties. Het is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek door Dr. Meredith Belbin, een Britse wetenschapper, naar de interacties in succesvolle en niet-succesvolle teams.

 • Ieder krijgt een persoonlijk rapport
 • Teamrapport geeft inzicht in het team
 • Werkrelaties onderling kunnen worden voorspeld
 • Kan worden gecombineerd met iedere trainingswens

Inspiratiedag voor je team

Op een fijne locatie, die we in samenspraak kiezen, verzorg ik een inspirerende dag voor jouw team. Vooraf spreken we de onderwerpen af die aan bod zullen komen. 

Deze dag geeft meer onderlinge verbinding, inzicht en werkgeluk. 

 • Onderwerpen stemmen we vooraf af
 • Zowel praktische oefeningen als theorie
 • Een dag met verdieping en veel plezier!

Zelfevaluatie RVC Woningcorporatie

Een zelfevaluatie voor uw RVC onder begeleiding van een extern deskundige maken Eric en Marjan Kemperman tot een zeer inspirerende dag.
Vooraf vindt een assesment plaats en de inhoud hiervan wordt de leidraad voor de thema’s en de vorm van de zelfevaluatie. 

Eric en Marjan Kemperman zijn beide zeer ervaren trainers en hebben veel ervaring in de woningcorparatiesector.

 • Vooraf inventarisatie van wensen en behoeften
 • Na afloop een rapport met aanbevelingen voor de toekomst
 • Een geheel verzorgde dag, waarin zelfreflectie centraal staat
 • Deze dag kan ook in combinatie met Insights Discovery of Belbin worden verzorgd

Leven en Werken in het ritme van de seizoenen,

gebaseerd op het werk van Jaap Voigt
Ieder begin van de maand een woensdag van 10:00 tot 16:00 uur in Scherpenzeel, komen we met een groep bijeen om ons bewust te worden en ons te verbinden met dat wat er in die maand speelt in de natuur en in de levensstroom. Aan de hand van meditatie, vragen, oefeningen en uitleg komen we met elkaar tot verdieping en gaan we ervaren wat de bedoeling is. Het is absoluut niet zweverig, maar juist heel concreet te implementeren in de thema’s die op dat moment in je leven spelen. Je komt hierdoor beter op het spoor en je kiel komt dieper te liggen.

 • Een remedie voor overprikkeling
 • Een boost voor je creativiteit, ontwikkeling en plannen
 • Ervaar meer verbinding met je eigen natuur

Kampvuursessies

Voor jongens en meiden van 18 tot 25 jaar. 

1 Avond in de maand bij een vuurtje binnen of buiten.

Marjan stipt thema’s aan die met het leven te maken hebben en vervolgens gaan we daarover in gesprek en/of doen we wat oefeningen hierover. 
Na afloop drinken we gezellig wat. 
Deze avonden geven meer inzicht in jezelf en elkaar. Het is ook fijn om te merken dat dingen die bij jou spelen, ook bij anderen spelen. En hoe hier mee om te gaan. 

 • Elke maand een inspirerende leuke avond
 • Je brengt je eigen thema's in
 • Schrijf je in en zodra we genoeg mensen hebben, zoeken we een avond die de meesten past.

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

  Insights Discovery

  Insights Discovery is een doorontwikkelde methode om de psychologische voorkeuren van mensen zichtbaar te maken. Het is gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse Psycholoog Carl Gustav Jung. Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten en kwaliteiten. Met dit krachtige instrument kan je op een eenvoudige manier iemands psychologische voorkeuren inzichtelijk maken. Iedere deelnemer ontvangt vanuit een online vragenlijst een persoonlijk uitgebreid Insights Discovery rapport. 

  Coaching

  Trainingen

  Blog

  Contact

  Over Mij