LOGO

Een cadeau voor je team!

Teamcoaching slaat stevige bruggen tussen collega’s en maakt ieders kwaliteiten inzichtelijkWanneer er binnen je team onderlinge verbondenheid is en men vertrouwt elkaar is het fijn werken voor iedereen. Teamleden zijn vrolijk, communicatief en productief.
In een goede sfeer zal iedereen elkaar beter weten te vinden, aanspreken en informeren. Het gezamenlijke doel komt voorop te staan. Kemperman training & coaching zal deze energie laten ontstaan en laten vasthouden. Met teamcoaching breng je je team een stap verder, het slaat stevige bruggen tussen collega’s en maakt ieders kwaliteiten inzichtelijk.

Werkwijze:

Kemperman training & coaching levert graag maatwerk. Eerst gaan we het gesprek aan, waarin we samen vaststellen welke dingen er op dit moment spelen in het team (heden), wat belangrijke voorvallen  zijn die hebben plaatsgevonden (verleden) en wat het gewenste doel is (toekomst). Dan maken we een plan van aanpak. De ervaring heeft geleerd dat vaak een combinatie van een aantal teamtrainingen verspreid over een bepaalde periode tesamen met individuele coaching van individuele teamleden het beste en meest duurzame resultaat geeft.

Tijdens zo’n traject kunnen veel onderwerpen die nodig zijn aan bod komen, bijvoorbeeld Assertiviteit en Effectief communiceren. Hierdoor wordt onderling respect en vertrouwen versterkt. Teamtrainingen zijn echt een uitje voor het team. Er wordt op deze dagen ook veel gelachen en lol gemaakt. Plezier hebben met elkaar versterkt de onderlinge banden.

Welke kwaliteiten zijn in het team aanwezig?

Ieder mens wil graag erkend en geaccepteerd worden. Dit is een basisbehoefte.  Zodra teamleden elkaar beter gaan leren kennen en inzicht krijgen in ieders unieke talenten en bijbehorende valkuilen, krijgt het team veel meer bewustzijn van en begrip voor elkaars gedrag. Onderlinge ergernissen en terughoudendheid zullen plaats gaan maken voor geduld en begrip. Men gaat beter contact met elkaar ervaren.
Door middel van de toepassing van de Belbin-methode op een team worden alle rollen met de bijbehorende ondersteunende rollen van de teamleden op een snelle en positieve manier zichtbaar gemaakt. Je maakt als het ware een röntgenfoto van je team. Het voordeel van Belbin is ook dat het de onderlinge samenwerking kan voorspellen en inzichtelijk maken. Kemperman training & coaching is geaccrediteerd Belbin teamroltrainer.

In welke ontwikkelingsfase zit het team?

Er zijn 6 ontwikkelingsfasen in de groei naar teamvolwassenheid te onderscheiden. Iedere fase heeft zijn eigen doelen en taken. Ook brengt iedere fase verschillende behoeften bij de teamleden voort. In welke ontwikkelingsfase bevindt uw team zich en zijn aan alle behoeften uit eerdere fasen voldaan? De fasen verlopen chronologisch. Teambuilding begint bij de fasen die nog niet doorlopen zijn. Daarna volgen pas de latere fasen. Nieuwe teamleden die er later bijkomen, doorlopen eerst alle fasen die de overige teamleden al gepasseerd zijn en veroorzaken een tijdelijke groeivertraging.

De groeifasen van teams verlopen in S-curves: Een langzaam begin, een steile groei en een langzame afbouw. Hoe stem je als teamleider je leiderschapsstijl af op het ontwikkelingsniveau van het team?

Leidinggevenden nemen de leiding

Een team ‘builden’ heeft weinig zin als het effect na het vertrek van Kemperman training & coaching weer inzakt. De teamleider is degene die het teamproces moet leiden en het team verder gaat faciliteren in haar ontwikkeling. D.m.v. coaching krijgt de teamleider meer inzicht in het team en de dynamiek. Dit wordt meestal als zeer welkom ervaren, want leiderschap kan soms een eenzame en niet altijd even gemakkelijke taak zijn.

Kemperman training & coaching is gespecialiseerd in teamcoaching en doet dit met aandacht, humor en diepgang. Voor het team is een teamcoachingtraject een hele interessante en boeiende ervaring, zowel op teamniveau als op individueel niveau.

terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *