LOGO

Marjan Kemperman is geaccrediteerd Belbintrainer.

 

Belbin-teamrolmanagement voor:

Voor selectie van personeelsleden:
Hoe subjectief verloopt het selectieproces in jouw bedrijf?

Wordt er voor iemand gekozen op basis van ‘de klik’ die er is? Of is alleen de kennis en ervaring van een nieuw aan te nemen personeelslid een criterium? Als dit zo is, dan is het heel waarschijnlijk dat er in jouw team(s) teveel mensen zitten met overeenkomstige persoonlijkheden en waarden. Dit is een gemiste kans. De keuze voor een nieuw personeelslid is effectiever als je vooraf een soort röntgenfoto maakt van iemands karakter d.m.v. Belbin’s teamrolmanagement. De bijdrage aan het team/bedrijf zal veel groter zijn als dit aspect ook wordt meegewogen.

Voor teamcoaching:
Voorafgaand aan een teamcoachingstraject is Belbin een unieke manier om helder inzicht te krijgen in de samenstelling van een team naar persoonlijkheidskenmerken en aan- of afwezige kwaliteiten.

Onafhankelijkheid is een ongewenste illusie
Alles alleen willen doen leidt onherroepelijk tot isolement. Een individu dat zichzelf isoleert van anderen gaat ook het contact met zichzelf uit de weg. In een ander ontmoet je
jezelf. In een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, maatschappelijke en
technische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, worden de
onderlinge samenhang en afhankelijkheid steeds groter.

Een team is pas een team als alle teamleden van elkaar afhankelijk durven te zijn. In ieder
mens schuilen ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Het benutten van de
kracht van de diversiteit die in een team aanwezig is, de verschillen tussen
mensen is de essentie van Belbin’s teamrolmanagementtheorie. Deze theorie is de
meest efficiënte en de leukste manier om inzichtelijk te krijgen welke kwaliteiten vertegenwoordigd zijn in het team (en welke ontbreken). Voorafgaand aan de sessie krijgen de teamleden via internet een vragenlijst toegezonden. Ook een aantal mensen uit de omgeving vullen vragen in over het teamlid. Hieruit ontstaat een uitgebreid karakterprofiel van het teamlid. Ook wordt op een heldere manier inzichtelijk gemaakt hoe het team is samengesteld. Het is erg leerzaam en bevorderend voor het team om hiermee aan de slag te gaan in een Belbin teamrolsessie.
De teamleden krijgen meer inzicht en begrip voorelkaar.

Meredith Belbin’s (1926) onderzoek leverde op dat wanneer mensen samenwerken zij zich
van nature bedienen met hun zogenaamde teamrollen. Persoonlijke kenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen bepalen de rol die iemand inneemt binnen dat team. Belbin onderscheidde negen verschillende teamrollen. Daarnaast heeft ieder mens en teamlid ook zijn of haar functionele of specialistische rol in het team. De theorie van teamrollen is geen wiskunde. Mensen kennen een natuurlijke rol die vaak (onbewust) dominant is in hun gedrag. Daarnaast bedienen zij zich van een of enkele ondersteunende teamrollen. Op deze wijze kunnen eigenschappen van mensen complementair aan
elkaar zijn, of juist niet. In het eerste geval zullen mensen elkaar in de samenwerking aanvullen en elkaars zwakheden opvullen en in het tweede geval kan er sprake zijn van frictie tussen identieke karakters en een gebrek aan eigenschappen waar het team juist behoefte aan kan hebben.