LOGO


Kijk eens in de spiegel van de coach

Kijk eens in de spiegel van de coach

Er zijn levensvragen die je jezelf met grote regelmaat zou moeten stellen. Door een coach als spiegel te gebruiken, kan je aan de basis van wie je bent sleutelen en de kwaliteit van je leven vergoten. Wie wil dat nou niet!
Lees meer..Controller, ken uzelf! Ethiek en Legitimiteit

Controller, ken uzelf! Ethiek en Legitimiteit

Ieder mens komt in zijn leven voor ethische dilemma’s te staan. In eerste instantie word je gewaarschuwd door je gevoel. Een signaal dat iets niet klopt of deugt. Er rijzen vragen op als: ‘Wat is rechtvaardig’ of ‘wat is voor mij de beste manier om te handelen?’ Je stelt jezelf deze vraag pas op het moment dat je al een zekere afstand hebt genomen van de gemeenschap/organisatie waarin je leeft of werkt.
Lees meer..De communicatieve controller

De communicatieve controller

‘Het geweten van de organisatie’ of ‘kritische sparringpartner van de directie’ zijn rollen die van oudsher aan de functie van de controller worden gekoppeld. Maar hoe bereik je deze status? Al ben je nog zo’n goede financiële vakman of vakvrouw, waardering en erkenning voor jouw werk hangt niet alleen samen met de kwaliteit van het financiële product, er is meer voor nodig.
Lees meer..De stem van de introverte controller

De stem van de introverte Controller

Niet alle controllers hebben dezelfde denkstijl. Sommigen zijn meer gericht op details, anderen blinken uit in objectiviteit of communiceren helder. De één kan beter met veranderingen omgaan dan de ander. Toch is er één opvallende gemeenschappelijke eigenschap: uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 75 procent van de controllers hoog scoort als het gaat om introversie.
Lees meer..Relativeer, durf te kiezen en slaap goed

Relativeer, durf te kiezen EN SLAAP GOED

De geregelde lezer van het Financieele Dagblad kan vrijwel wekelijks lezen over fraudes en integriteitkwesties in verschillende sectoren, zowel publiek als privaat. Een buitensporige beloning, een verdachte abc-constructie, een fraude, bedrijfsspionage, het zijn allemaal incidenten die het pad van de controller kunnen kruisen.
Lees meer..Hoe wordt een groep mensen EEN TEAM

Hoe wordt een groep mensen EEN TEAM

Projecten zijn er voor mensen en worden gerealiseerd door mensen. Projecten worden vaak beperkt ondersteund en zullen moeten leveren met beperkte middelen en tijd. Een projectteam is eigenlijk een soort gelegenheidsteam dat effectief moet kunnen
samenwerken, juist om de beschikbare resources efficiënt in te zetten.
Lees meer..Over de plek die projectcontrol binnen de organisatie inneemt en waarom de projectcontroller zijn ‘zachte’ vaardigheden keihard nodig heeft…

Over de plek die projectcontrol binnen de organisatie inneemt en waarom de projectcontroller zijn ‘zachte’ vaardigheden keihard nodig heeft…

‘Wat is een projectcontroller en welke plek in de organisatie hoort bij deze functie?’ Dit zijn vragen waar veel organisaties mee worstelen. Antwoorden op deze vragen kunnen pas gegeven worden als eerst de vraag: ‘Wat is projectcontrol?’ is beantwoord.
Lees meer..


terug