De keiharde ‘zachte kant’ van de controller (1)

Ontwikkeling financiële functie
De communicatieve controller
De keiharde ‘zachte kant’ van de controller (1)

‘Het geweten van de organisatie’ of ‘kritische sparringpartner van de directie’ zijn rollen die van oudsher aan de functie van de controller worden gekoppeld. Maar hoe bereik je deze status? Al ben je nog zo’n goede financiële vakman of vakvrouw, waardering en erkenning voor jouw werk hangt niet alleen samen met de kwaliteit van het financiële product, er is meer voor nodig.

 Marjan Kemperman

Marjan Kemperman is coach,trainer en directeur Project Control Online BV

Je hebt als controller succesvolle communicatievaardigheden nodig in je gereedschapskist. Helemaal nu, in deze informatiemaatschappij. Het werkveld van een controller bevindt zich nu eenmaal niet in een vacuüm. Je zult moeten kunnen communiceren met verschillende doelgroepen, in diverse contexten over allerlei onderwerpen. Met mensen uit heel andere disciplines die ieder hun eigen taal spreken, met hun eigen logica, overtuigingen en begrippenkaders. Soms zelfs met een breed publiek, waaraan verantwoording moet worden afgelegd. Om de essentie van je boodschap duidelijk te maken aan een niet-controller moet je een ‘kenniskloof’ kunnen overbruggen. Hiervoor heb je een handig schakelsysteem nodig in de afstemming hierop. Het vraagt veel van de contactuele vaardigheden van de controller om anderen te kunnen overtuigen en enthousiasmeren voor het vak control.

Eerst rapport maken en dan pas rapporteren

Rapport maken is jezelf afstemmen op. Vooraf contact maken met degene aan wie je rapporteert, alvorens je begint met het construeren van je eigen boodschap. Maak vooraf contact en ga een persoonlijk gesprek aan voor zover dit mogelijk is. Hierbij is goed luisteren en doorvragen essentieel. Als je rapportage bedoeld is voor stakeholders waar je geen direct contact mee kunt maken, probeer dan toch een gesprek aan te gaan met degenen in de organisatie die hier het meest dichtbij staan. Stel jezelf de vraag: ‘Wat is de toegevoegde waarde van mijn rapport voor degene waar het uiteindelijk voor bestemd is?’ Jezelf verplaatsen in de denk- en voelwijze van de ontvanger van je boodschap. Een rapportage is zoveel meer dan een stuk papier met cijfers. Het is een boodschap, soms een kritisch oordeel van de financiële man of vrouw waarop een team moet kunnen vertrouwen. De inhoud telt, maar het overbrengen hiervan, dat is de klus. Contact maken kan je met iedereen. Voor het echt contact krijgen zijn mensen nodig van vlees en bloed. Contact maken is aanraken. Je kunt iemand aanraken met woorden, maar je kunt ook aanraking vermijden op deze manier. Cijfers en jargon kunnen de functie krijgen van een harnas. Rationaliseren is een veel gebruikte vermijdingsstrategie voor de werkelijke ontmoeting.

 ‘Eerst contact dan pas contract, dat is de essentie’

Investeer in je zelfbewustzijn

Enerzijds kan je investeren in de ontwikkeling van je zelfbewustzijn. Wat is het effect van mijn gedrag op mijn omgeving? Naar binnen kijken: ‘Hoe zit ik als mens in elkaar?’ Bijvoorbeeld met behulp van het lezen van boeken over communicatie, of door een training of cursus volgen over dit onderwerp. Je kunt er ook voor kiezen jezelf te laten coachen op knelpunten die je tegenkomt in het werkveld. Een coach kan dan als spiegel fungeren, dat is zijn vak. Je wordt er altijd wijzer van en de ontwikkeling die je hierdoor doormaakt zal je ook dienen buiten het werkveld als controller. Als mens zal je steviger in je schoenen komen te staan. Je zult meer rust gaan ervaren en minder angst. Je zult op een niet-veroordelende manier meer inzicht krijgen in de werking van jouw schakelsysteem.

Welke filters zijn onbewust aanwezig? Op welke manier neem ik mijn beslissingen? Waar zit mijn creativiteit? Waar krijg ik energie van? Welke zaken vermijd ik het liefst en waarom? Het is belangrijk om je eigen overtuigingen- en waardensysteem te kennen. Overtuigingen en waarden zijn op een diep niveau zaken, waarvan jij vindt dat ze waar zijn. Ze sturen jouw gedrag en filteren je waarneming. Ieder individu heeft zijn eigen pallet aan overtuigingen. Het is niet zo van belang of deze overtuigingen waar zijn of niet, maar wel of ze je dienen naar het te bereiken doel. Overtuigingen en waarden geven zekerheid en houvast in je leven, anderzijds zetten ze ook veel dingen vast. Heel veel waarde toekennen aan je overtuigingen kan ook een polariserend werking hebben op je omgeving. Soms is het goed om je hardware te herzien, je hiervan bewust te worden. Overtuigingen die je in het verleden hebben gediend, kunnen nu wel eens in de weg zitten en belemmerend werken.

 Stem af op je omgeving

Anderzijds kan je jezelf meer proberen af te stemmen op je omgeving. Naar buiten toe. Alles communiceert, ook ogenschijnlijk kleine boodschappen positioneren jou als controller in de organisatie en daarbuiten. Spring daarom zorgvuldig om met de contactmomenten in je werkveld. Mensen vormen hun meningen vaak niet op basis van de inhoud van je boodschap, maar op de ‘toon van je communicatie’. Menselijke communicatie bestaat voor 55 procent uit lichaamstaal, voor 38 procent uit intonatie en maar voor 7 procent uit woorden. De verpakking is dus essentieel!

Rapport maken kan je doen door actief en emphatisch te gaan luisteren. Dit kan je op een heel eenvoudige manier al gaan doen door jezelf aan te sluiten op het taalgebruik van de ander. Af en toe precies dezelfde woorden te herhalen tijdens het luisteren. Hierdoor ga je denkpatronen ontdekken van de ander. Als je luistert vanuit een accepterende en aandachtige houding voelt de toehoorder zich erkend en serieus genomen. Het is belangrijk je vooronderstellingen en oordelen hierbij even op de gang te parkeren. Niet adviseren of interpreteren! Door actief te luisteren kom je er ook achter wat er niet gezegd wordt. ‘De boodschap onder de boodschap’. Kijk ook naar lichaamstaal, luister naar de intonatie.

 Tips voor actief luisteren

  • Spreek zelf niet.
  • Zeg bijvoorbeeld ‘hmmm’, ‘ja’ of iets dergelijks. Of sluit je aan op het taalgebruik van de ander. Gewoon af en toe een woord letterlijk herhalen.
  • Zorg voor een aandachtige lichaamshouding: keer jezelf naar de ander, af en toe knikken, maak oogcontact.
  • Volg de ander in zijn verhaal.
  • Ga in op wat er wordt gezegd.
  • Probeer de bedoeling en beleving te begrijpen.
  • Kijk goed naar de lichaamstaal van de ander en luister naar intonatie, dit geeft informatie.

 Blijf jezelf

Het is niet de bedoeling dat je jezelf te veel aanpast aan de ander. Dan raak je jezelf kwijt en het is juist belangrijk om zelf positie in te nemen. Jouw waarde toe te voegen. Het is wel belangrijk dat je voorafgaand aan het schrijven van een rapport eerst actief dit contact hebt gemaakt met de ontvanger hiervan. Dat je even in zijn land hebt gewandeld, je in zijn wereld hebt verdiept. Met deze ingewonnen informatie kan je dan terugkeren naar je zelf, naar je eigen land.  Hoe ga je nu de boodschap definiëren, verpakken. Welke informatie is relevant en welke niet. Je boodschap afstemmen op de toehoorder. Nu kun je een echte brug bouwen hiermee de kenniskloof slechten. 

Posted in Coaching | Leave a comment

Hocus FOCUS Pilatus LOS!

Donderdagmorgen 20 september 2012
Deze morgen heb ik mijn agenda leeggemaakt, zodat ik echt aan de slag kan met een stuk schrijven over focussen en focus houden.
Eerst ontbijten, kids naar school, keuken opruimen.
Even hardlopen? Half uurtje maar, het is goed voor mijn 42-jarige lijf, doen!
Douchen, aankleden, even een wasmandje opvouwen. Naar beneden, spullen in de wasmachine.
Zo, achter mijn bureau, nee… eerst een cappuccino, die heb ik verdiend….
Jee wat een zooi op mijn bureau, zo kan ik niet werken. Even opruimen, oh die factuur moet eigenlijk betaald worden, maar even doen en dan ook meteen die andere 4 facturen. Outlook aan, door mijn mailtjes… De telefoon gaat, een nichtje belt voor een afspraak. Ik had haar eigenlijk allang moeten bellen, dus een ruim half uur verder leg ik pas neer.
Marjan, dat stuk over focus houden, ga nou gewoon beginnen!
Ja ik ga beginnen, maar eerst even naar het toilet. Dat krijg je na een kop koffie hè!

 In mijn dagelijdoel bereikenkse praktijk als coach krijg ik meer dan ooit vragen over het aanbrengen van focus, moeite met het maken van keuzes. En dit in een tijd waarin we meer hulpmiddelen hebben dan ooit. Onze luxe huizen staan vol met tijdbesparende machines, wasmachines, drogers, vaatwassers. Auto’s, brommers en elektrische fietsen. Met een druk op de knop hebben we koffie. Wil je iets bestellen of meer informatie? Pak even je I-Pad en hupsakee…

Houden we nu dan meer tijd over dan onze voorouders 75 jaar geleden?
We hebben ontzettend veel meer keuzevrijheid dan toen, maar dat brengt ons ook in een spagaat. We hebben te maken met een soort tijdverdichting door alle gemakken. Ja natuurlijk houden we hierdoor meer tijd over, maar we vullen dit langzaam ontstane gat weer volledig op met talloze andere dingen. Het up-to-date houden van al die nieuwe techniek, E-mails, administratie en social media. In de auto staat de radio aan, thuis ratelt de TV. Van alle kanten komt informatie op ons af die we een plekje geven in veelal ons onderbewuste. We hebben het drukker dan ooit! Alleen niet meer met eenvoudige taken in of rond het huis. Door het uitvoeren van deze (tijdrovende!) taken richt je je energie en komt de geest tot rust. Je kunt even diep nadenken of juist helemaal even niet nadenken. Fysieke inspanning brengt ons beter in ons lichaam. Alexander Pechtold zweert bij houthakken en niet voor niets.

Ben ik nuttig?
Doordat we onszelf niet meer zo bezig hoeven te houden met onze basis levensbehoeften is ook de lat omhoog gegaan. We moeten meer van onszelf, onszelf verwezenlijken! Productief zijn, carrière maken, werken, studeren. Gaan later naar bed en kijken laat nog even Nieuwsuur of een praatprogramma. We wikkelen de dag niet rustig af voor het slapen gaan, maar blijven actief totdat we liggen. In de Nederlandse cultuur ligt ook de diepe waarde verankerd dat wij onze tijd nuttig moeten besteden. Een groot aantal medelanders voelen zich toch wel een beetje schuldig als zij op een dag terugkijken, waarin ze niets nuttigs hebben gedaan.

Naar binnen!
Het leven bestaat uit polariteiten, tegengestelden. De tegenhanger van focussen is loslaten. De mens als soort is niet zo snel meegeëvolueerd als alle techniek van de afgelopen 50 jaar. Wij zijn fysiek niet zo verschillend van onze voorouders. De sleutel naar focus aanbrengen in je leven zit ook in het loslaten. Loslaten van moeten is jezelf ont-moeten. Een mens heeft uptime en downtime nodig. Als je de menselijke geest vergelijkt met een elastiek en je richt je geest alleen maar naar buiten dan rekken wij ons elastiek te lang en te ver uit. Als je de geest niet met dezelfde regelmaat naar binnentrekt dan knapt het elastiek een keer. Ik houd hier een pleidooi voor het kleine kind in onszelf, voor ontspanning en genieten: Een groot deel van de verworven tijdwinst moeten we gebruiken voor dagdromen, kuieren, een tukkie doen op de bank. Doen wat je graag wilt doen. Lekker sporten en bewegen, zodat je voelt dat je ook je lichaam bent! Ons lijf is wijs en heeft ons zoveel te vertellen, als wij de tijd maar zouden nemen om ernaar te luisteren. Pas vanuit dit contact met jezelf kan je naar het pad kijken dat voor je ligt en keuzes gaan maken.

Durf te kiezen!
Focus aanbrengen is ook kiezen. Kiezen is niet klakkeloos alles aannemen, wat het leven je aanbiedt. Besef dat je een keuze hebt. Neem vervolgens de tijd en laat het zakken, letterlijk, naar je buik. Bekijk iedere mogelijkheid vanuit je binnenbril! Wat voel jijzelf erbij, wat denk jij ervan? In je hoofd woont je denken en in je buik woont je wil. Wil ik dit echt? Soms is het goed om er een nachtje over te slapen. Dan laat je je onderbewustzijn ermee aan de slag gaan. Vaak weet je het antwoord dan ook vanuit de buik. Het hoeft geen logisch antwoord te zijn, want logica hoort in het hoofd.
Nee zeggen is nodig en onvermijdelijk. Nee zeggen is een vaardigheid die je jezelf kunt aanleren. Als je het niet goed kunt ga er dan me aan de slag.

Koker:
Als je weet wat je wilt en wat je wil bereiken kan je dit doel voor ogen houden en vanuit rust gaan bepalen hoe je ernaartoe gaat bewegen. Vergelijk het met het kijken door een koker. Er zijn hoofdzaken en bijzaken. Stippel een pad uit in de tijd en plan in je agenda bepaalde ijkpunten. Zodra je een ijkpunt hebt bereikt, sta er dan bij stil. Kijk eens terug en geniet van wat je hebt bereikt. Blijf kritisch naar je agenda kijken. Plan rust in door bijzaken te schrappen. Je hoeft niet alles te doen! Wandel rustig je eigen pad.

Structuur:
Sommige mensen hebben een opgeruimde gestructureerde omgeving nodig als voorwaarde om te kunnen werken. Anderen juist niet. De meer creatieve geesten onder ons gedijen bij een rommelige ongestructureerde omgeving en ervaren dan juist van binnen meer rust. Dit heeft ermee te maken hoe je gebakken bent. Met een moeilijk woord heeft dit te maken met je metaprogramma’s, je interne filters. Het helpt als je weet hoe je in elkaar zit en hieraan toegeeft. Schep de voor jou ideale voorwaarden om jezelf geconcentreerd te houden. Neem maatregelen waar nodig.

Het hoeft niet perfect!
Perfectionisme is goed als het binnen de perken blijft. In zijn doorgeschoten vorm kan het een remmende en belemmerende werking krijgen. Het betere wordt dan de vijand van het goede. Soms is het belangrijk dat iets gewoon gedaan wordt ook al is het niet perfect. Als je van jezelf weet dat je perfectionisme je remt, ontwikkel jezelf dan op dit gebied. Lees boeken of zoek een goede coach.

Discipline:
Discipline is de kracht die je nodig hebt om je aandacht te richten. De kracht pakken om je taak aan te nemen (op wilsniveau) en door te zetten, te volharden. Vaak kom je hierbij je eigen interne weerstand tegen. Het kleine kind in je zegt: ‘Nog even spelen!’. Allerlei zelfsabotagestrategieën komen om de hoek kijken hoe ze jou van je werk af kunnen houden. Ontwikkel je zelfkennis en de volwassen vaardigheid om dit te herkennen en er iets aan te doen. Vergeet niet jezelf af te vragen of je interne kind wel genoeg heeft kunnen spelen de laatste tijd. Als je te streng bent voor jezelf, teveel zelfdiscipline hebt dan raak je het contact met je binnenkant kwijt. Vind voor jezelf een goede balans tussen focus en loslaten.

Posted in Coaching | Tagged | Leave a comment

Een cadeautje voor de denkers en de dromers onder ons…

Filmpje (TED) van de auteur: Susan Cain auteur van The power of introverts

Een brutaal mens heeft de halve wereld… Waarom eigenlijk…

Dit boek is een feest van herkenning voor de denkers en de dromers onder ons. Susan heeft een hele leuke pen en beschrijft de manier, waarop onze maatschappij is doorgeschoten in extraversie. Een absolute aanrader!

Posted in Coaching | Leave a comment

laat je inspireren!

korte film van Louie Schwartzberg 

Ben je op zoek naar gevoel van vervulling en verwondering? Laat je inspireren!

Posted in Coaching | Leave a comment

Van slachtoffer naar schepper!

Deze korte film (20 minuten) inspireert en ontroert. Het is een prachtig verhaal dat iedereen diep raakt. Als je op zoek bent naar kracht of je wilt iets moois ervaren dan moet je hier beslist tijd voor nemen:

The Butterfly Circus (korte film ong. 20 minuten)

Posted in Coaching | Leave a comment

Oefen tevredenheid, wees trouw aan het moment

Trouw aan het moment heeft te maken met weloverwogen en geconcentreerde aandacht voor datgene wat direct voor je staat. Richt je aandacht op iedere handeling, iedere gedachte, ieder gevoel en iedere gewaarwording. Schenk aandacht aan de bijzonderheden van het hier en nu. Met vol-ledige aandacht in het NU zijn. Alle dingen die je doet met 100% aandacht te doen,  koken, fietsen, vrijen, koffiedrinken etc…

Onderdruk de neiging om diverse dingen tegelijk te doen.
Richt je aandacht op één ding tegelijk. Multitasken is niet goed voor een mens. De hersenen kunnen maar één ding tegelijk met volle aandacht doen. Uitzonderingen vormen motorische activiteiten als lopen, fietsen en autorijden. Hierbij kunnen we wel muziek luisteren of een gesprek voeren, omdat deze dingen verschillende hersengebieden activeren. Het probleem ontstaat als je verschillende dingen wilt combineren die hetzelfde type aandacht vereisen, zoals tegelijkertijd e-mailen, chatten en twitteren. Alles wat je meer doet gaat ten koste van de aandacht. Multitasken leidt tot stress en gejaagdheid.

Maak elke avond een dankbaarheidsritueel.
Schrijf 5 dingen op waarover je dankbaar bent. Onthoudt hierbij: ‘God is in the details’. Het mogen heel kleine dingen zijn. Neem daarna een poosje de tijd om helemaal niets te doen, alleen maar te ZIJN. Geniet van dit moment…

oefen tevredenheid op de volgende manieren:

– Waardeer wat je hebt
– Wees dankbaar voor wat er is
– Focus niet op je tekort, maar op de waarde die er wel is in je leven
– Accepteer dat wat niet volmaakt is in je leven
– Leer omgaan met de wereld zoals hij is, en het leven zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn
– Probeer niet alle problemen op te lossen, maar leer ermee omgaan
– Je kunt je verleden niet veranderen. Je kunt wel leren ermee om te gaan en dingen een plek te geven

 

 

 

 

 

Posted in Coaching | Leave a comment

Darian Leader in gesprek over depressie, rouw en pillen

Darian Leader spreekt insprirerend over depressie en de pillen die veel te gemakkelijk worden voorgeschreven. Zijn boek ‘Het nieuwe zwart’ gaat hierover.

<Darian Leader over rouw, depressie en pillen

 

Beschrijving

Depressie is over vijftien jaar volksziekte nummer 1, voorspelt de World Health Organisation. De afgelopen tien jaar zou het aantal mensen dat aan depressie lijdt al verdubbeld zijn. De oplossing wordt in toenemende mate gezocht in medicatie. Maar volgens Darian Leader wordt depressiviteit door de moderne medici verkeerd geïnterpreteerd. Het nieuwe zwart toont aan dat rouw en melancholie de grondslag vormen van wat we nu depressiviteit noemen en dat wij onvoldoende begrijpen en aanvaarden dat deze gevoelens grote invloed hebben op ons innerlijk leven. Leader houdt een pleidooi vóór het doorleven van ongeluk en tégen het hedendaagse streven naar geluk. Door beter inzicht te verwerven in reacties op verlies kunnen wij ons bevrijden van het idee dat we lijden aan een ziekte en leren inzien dat zwaarmoedigheid een belangrijke functie vervult. Het nieuwe zwart is gebaseerd op Leaders ervaringen uit zijn psychoanalytische praktijk.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Geneeskundigen aan het begin van de 21ste eeuw volgen een onjuist spoor met hun medische aanpak van depressie en haar symptomen, aldus de auteur, een Britse psychoanalyticus die als schrijver bekend staat als iemand die moeilijke psychiatrische thema’s toegankelijk kan maken. Hij is auteur van onder meer ‘Waarom schrijven vrouwen meer brieven dan ze op de post doen?’ (1996). Hier laat hij zien dat rouw en melancholie in feite de basis vormen van wat tegenwoordig zo gemakkelijk ‘depressie’ wordt genoemd. Hij bepleit daarom dat hedendaagse mensen hun ongeluk gaan leren doorleven en stoppen met het simpelweg vermijden van nare gevoelens. Erkennen en doorleven van zwaarmoedigheid is volgens hem van grote waarde voor het persoonlijk leven. Hij verwijst ook naar de visies van Freud, Lacan en Klein. Fijngevoelige en bijzonder zinnige benadering van een bijzonder ‘lastig’, maar heel belangrijk levensthema. Mede gebaseerd op ervaringen uit onder meer zijn eigen beroepspraktijk. Met literatuurverwijzingen in eindnoten.

(NBD|Biblion recensie, F.M. Boon)

 

Posted in Coaching | Leave a comment

over waarden en overtuigingen

Dit model laat zien hoe onze identiteit als een ui is
opgebouwd uit lagen die om onze identiteit heen zitten. Als je een verandering op een bepaalde laag wil doorvoeren, dan zal eerst op een dieper liggende laag iets veranderd moeten worden.  Als je dieper in de ‘ui’ doordringt worden de omschrijvingen over wat zich daar afspeelt abstracter. Wat zich in de diepere lagen bevindt laat zich beter omschrijven door gevoelens of beelden. Vaak door één of meerdere woorden. In de buitenste lagen is alles duidelijker te duiden en te omschrijven.

De waarden vormen een laagje om onze identiteit heen en zitten heel diep in ons binnenste. Ze zijn de individuele richtsnoeren in ons bestaan. We zijn bereid ons hiervoor in te spannen, ons bed voor uit te komen en in extreme gevallen zijn we bereid voor onze waarden te sterven. Waarden eindigen vaak op ‘heid’. Belangrijke ethische waarden zijn bijvoorbeeld: eerlijkheid, betrouwbaarheid, dienstbaarheid etc.

Het groepsgeweten is het wereldmodel met opvattingen over goed en kwaad, dat wij hebben meegekregen vanuit ons familiesysteem. Dit systeem heeft ons geleerd wat in de groep hoort en erbuiten moet blijven, wat onthuld moet worden en wat bedekt moet blijven. Wij hebben een diepe binding met dit systeem qua opvattingen, herkomst, cultuur, belangrijke gebeurtenissen en de hieruit ontstane overtuigingen. Als we ons hier niet aan houden geeft dit een basaal gevoel van schuld en disloyaliteit. Met ons persoonlijk geweten
hebben we ons in onze jeugd geconformeerd aan dit systeem om erbij te horen, te
overleven.

Overtuigingen komen voort uit opgedane ervaringen.  Onze overtuigingen geven ons
houvast, maar ze zetten ons ook vast. Als je zegt: ‘En zo is het!’ dan is er weinig ruimte meer voor echt contact. Overtuigingen beschermen onze kwetsbare gedeelten en als zodanig dienen ze ons. Op den duur gaan te starre overtuigingen schuren en gaan ze belemmerend werken. Het wordt dan tijd om ze te herzien.

Vaardigheden komen van buitenaf en zijn aan te leren.

Gedrag vloeit voort uit de diepere lagen. Door je gedrag sta je in contact met je omgeving/ context. Gedrag lokt gedrag uit en in de manier waarop je in de wereld staat, laat je jezelf zien. In het contact met andere mensen ervaar je ook jezelf.

Posted in Coaching | Leave a comment

Investeer in jezelf!

Investeer in je zelfbewustzijn
Enerzijds kan je investeren in de ontwikkeling van je
zelfbewustzijn. Wat is het effect van mijn gedrag op mijn omgeving? Naar binnen
kijken: ‘Hoe zit ik als mens in elkaar?’ Bijvoorbeeld met behulp van het lezen
van boeken over communicatie, of door een training of cursus volgen over dit
onderwerp. Je kunt er ook voor kiezen jezelf te laten coachen op knelpunten die
je tegenkomt in het werkveld. Een coach kan dan als spiegel fungeren, dat is
zijn vak. Je wordt er altijd wijzer van en de ontwikkeling die je hierdoor
doormaakt zal je ook dienen buiten het werkveld als controller. Als mens zal je
steviger in je schoenen komen te staan. Je zult meer rust gaan ervaren en
minder angst. Je zult op een niet-veroordelende manier meer inzicht krijgen in
de werking van jouw schakelsysteem.

Filters:
Welke filters zijn onbewust aanwezig? Op welke manier
neem ik mijn beslissingen? Waar zit mijn creativiteit? Waar krijg ik energie
van? Welke zaken vermijd ik het liefst en waarom? Het is belangrijk om je eigen
overtuigingen- en waardensysteem te kennen. Overtuigingen en waarden zijn op
een diep niveau zaken, waarvan jij vindt dat ze waar zijn. Ze sturen jouw
gedrag en filteren je waarneming. Ieder individu heeft zijn eigen pallet aan
overtuigingen. Het is niet zo van belang of deze overtuigingen waar zijn of
niet, maar wel of ze je dienen naar het te bereiken doel. Overtuigingen en
waarden geven zekerheid en houvast in je leven, anderzijds zetten ze ook veel
dingen vast. Heel veel waarde toekennen aan je overtuigingen kan ook een
polariserend werking hebben op je omgeving. Soms is het goed om je hardware te
herzien, je hiervan bewust te worden. Overtuigingen die je in het verleden
hebben gediend, kunnen nu wel eens in de weg zitten en belemmerend werken.

Posted in Coaching | Leave a comment