Voor een betere beleving en een beter resultaat!

Teamcoaching slaat stevige bruggen tussen collega’s en maakt ieders kwaliteiten inzichtelijkWanneer er binnen uw team ‘samenhang en vertrouwen’ ontstaat, gebeuren er bijzondere dingen. Uw werknemers worden vrolijker, productiever en leveren betere prestaties. Kemperman training & coaching zal energie laten ontstaan en vasthouden. Met teamcoaching brengt u nieuw elan in uw team, wat een garantie is voor een beter bedrijfsresultaat! Teamcoaching slaat stevige bruggen tussen collega’s en maakt ieders kwaliteiten inzichtelijk.

  • Hoe kan het vertrouwen vergroot worden in mijn team?
  • Hoe kan mijn team een meer open communicatiesfeer krijgen?
  • Hoe kunnen wij als team omgaan met  veranderingen?
  • Hoe wordt ons team daadkrachtiger, doeltreffender en efficiënter?
  • Hoe kunnen wij gebruik maken van alle  unieke talenten van ieder teamlid?
  • Hoe bespreken wij op een constructieve  manier de onderlinge samenwerking?
  • Hoe verbeteren wij de sfeer en dus het werkplezier binnen het team?
  • Hoe krijgen we meer samenhang, focus en richting in ons team?

Kemperman training & coaching levert graag maatwerk. Na een gedegen voortraject, waarin we samen met u vaststellen wat er op dit moment speelt in het team en wat het te behalen doel is. doen we u een voorstel voor een plan van aanpak. Dit kan een kortlopende intensieve (team)training zijn, of een meer uitgebreide teamcoaching.

Welke kwaliteiten zijn in het team aanwezig?

Alle mensen willen erkend worden om wat ze van nature het beste kunnen/doen. Laat teamleden veel bewuster gebruikmaken van elkaars verschillende kwaliteiten! Door middel van de toepassing van de Belbin-methode op een team worden alle rollen met de bijbehorende ondersteunende rollen van de teamleden zichtbaar gemaakt. Kemperman training & coaching is één van de vijf geaccrediteerde Belbin teamroltrainers van Nederland.

In welke ontwikkelingsfase zit het team?

Er zijn 6 ontwikkelingsfasen in de groei naar teamvolwassenheid te onderscheiden. Iedere fase heeft zijn eigen doelen en taken. Ook brengt iedere fase verschillende behoeften bij de teamleden voort. In welke ontwikkelingsfase bevindt uw team zich en zijn aan alle behoeften uit eerdere fasen voldaan? De fasen verlopen chronologisch. Teambuilding begint bij de fasen die nog niet doorlopen zijn. Daarna volgen pas de latere fasen. Nieuwe teamleden die er later bijkomen, doorlopen eerst alle fasen die de overige teamleden al gepasseerd zijn en veroorzaken een tijdelijke groeivertraging.

De groeifasen van teams verlopen in S-curves: Een langzaam begin, een steile groei en een langzame afbouw. Hoe stem je als teamleider je leiderschapsstijl af op het ontwikkelingsniveau van het team?

Leidinggevenden nemen de leiding

Een team ‘builden’ heeft weinig zin als het effect na het vertrek van Kemperman training & coaching weer inzakt als een pudding. De teamleider is degene die het teamproces moet leiden en het team verder moet faciliteren in haar ontwikkeling. Veel teamleiders zijn hier nog niet voor opgeleid en daarom zal een groot gedeelte van een teamtraject ook het coachen van de teamleider zijn.

Kemperman training & coaching is gespecialiseerd in teamcoaching en doet dit met aandacht, humor en diepgang. Voor het team is een teamcoachingtraject een hele interessante en boeiende ervaring, zowel op teamniveau als op individueel niveau.

terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.